top of page

De Rouwvrouw

Ik heb in maart 2016 de opleiding tot Rouwvrouw/Zielenman afgerond onder leiding van Linda Wormhoudt.

 

Wat is een rouwvrouw?
 

De rituele gebruiken rond sterven, de gestorvene en de nabestaanden zijn na de jaren vijftig van de vorige eeuw sterk verminderd. De ontkerkelijking en de naoorlogse 'doe maar gewoon' houding zorgden voor ontmanteling van de meeste (voornamelijk christelijke) rituelen rond sterven en dood. De verschrikkingen van de tweede wereldoorlog zorgde voor een andere, minder positieve houding tegenover de christelijke geloofsstructuur, en mensen waren hard bezig met de wederopbouw van het land. De kerken liepen leeg, en de handelingen rond sterven en afscheid werden losgemaakt van geloof. De nieuwe manier: kort en zakelijk van aard, en gestript van alles wat maar spiritueel voelde.

Ook nu in onze tijd voelen we nog de echo's van die ommezwaai. De meeste handelingen rond sterven en uitvaart zijn nog steeds overwegend kort en praktisch. Waar vroeger een priester de overledene en de nabestaanden begeleidde, is er nu niet altijd ondersteuning aanwezig. Alle handelingen rond afscheid moeten in principe gestroomlijnd verlopen, in tijdskaders passen, en met het hoofd worden gecontroleerd.

Voor sommige mensen is deze strakke manier passend. Voor anderen niet.
 

De donkere godin en de sikkel van Frau Holle, Europese godin van de dood en wedergeboorte.
Bloemen bij een berm-altaar op Texel

Natuurlijk kan een overgang van leven naar dood, praktisch gezien, zonder rituelen. Maar als we dat doen, merken we steeds weer dat er iets mist. Soms krijgen emoties te weinig ruimte, soms stokt de rouw. Onderzoeken tonen aan dat rituele kaders iets positiefs toevoegen. Rituelen zijn van belang om de overgangsfase van leven naar dood te markeren en te vergemakkelijken, voor de overledene zelf en voor degenen die achterblijven. Rituelen geven een kader waarbinnen alle betrokkenen kunnen stilstaan bij het vertrek van een geliefde en er mee om kunnen gaan. De gestorvene gaat verder, de nabestaanden moeten ook verder.

De maatschappij is in de loop der jaren sterk veranderd: Het christendom, ooit de grootste spirituele stroming in Nederland, speelt nu een steeds kleinere rol in het verzorgen en begeleiden van rituelen rond de dood. In onze multiculturele samenleving zijn er nu meerdere spirituele wegen te bewandelen: er is meer keuze en er is meer informatie beschikbaar. Veel mensen lopen tijdens het leven een ander spiritueel pad dan hun voorouders. Maar welke ondersteuning kun je krijgen als je niet kerkelijk bent, geen aanhanger bent van een van de grote geloven, maar wel inziet dat het sterfproces een belangrijk overgangsmoment is, waarbij een rituele invulling wenselijk is? Wat als je wel steun wilt hebben, voor jezelf, voor een van je geliefden tijdens dat overgangsmoment? En welke invullingen zijn er mogelijk?
(Tekst door Linda Wormhoudt)

Mijn werk als rouwvrouw

Na een ziektebed van ongeveer een jaar, overleed mijn vader voor mijn ogen. Ik was toen 27 jaar. Ik ben enigst kind en mijn moeder en vader waren gescheiden. Hoewel er tijdens het ziekte- en daaropvolgende stervensproces vriendinnen van mijn vader mij hielpen en bij mij waren om me te steunen, heb ik mij erg alleen gevoeld in die tijd. Alles kwam op mijn schouders terecht en dit viel mij erg zwaar, zeker omdat ik de zwaarte hiervan niet met iemand kon delen, ook niet tijdens het rouwproces na zijn overlijden. Ik merkte dat ik iemand miste die kalm kon blijven, een anker voor mij kon zijn en mij kon helpen om al mijn gevoelens op een goede manier te kanaliseren. Het was dan ook om die reden dat ik de opleiding tot Rouwvrouw ben gaan doen bij Linda Wormhoudt. Ik wilde anderen ondersteunen in deze processen die zulke diepe impact hadden gemaakt op mij.
Maar op het moment dat iemand stervende is, kan ook die persoon ondersteuning nodig hebben. Misschien in zijn eigen gevoelens van angst, boosheid, onmacht, maar ook hulp in het loslaten van het leven en het vergemakkelijken van de overgang.

Een specifiek altaar gericht op het bidden voor degene die stervende is. Gevoelens worden gestructureerd, gekanaliseerd en gericht op het bevorderen van het stervens- en tevens rouwproces.

Wat kan ik voor jou en/of jouw dierbare(n) betekenen?

- Ondersteuning op spiritueel en psychologisch (emotioneel) gebied voor de stervende en nabestaanden
- Hulp bij het regelen van zaken rondom het sterven
- Rituelen rondom de dood en tijdens begrafenis/crematie-diensten
- Ondersteuning bij rouwverwerking door middel van verschillende methoden zoals bijvoorbeeld bepaalde rituelen

 

Voor meer informatie over mijn werkwijze en overige vragen rondom rouw en sterven, stuur mij dan een e-mail.

bottom of page