top of page

Workshops en Lezingen

Ik geef voor groepen, organisaties en ander gezelschap met alle plezier een lezing. Deze lezing duurt tussen de 1 en 2 uur en kan gaan over de volgende onderwerpen:

- De Matronen
- Sjamanisme en de Kosmische Cyclus
- Godinnenverering in het Oude Europa tot nu
- De vrouwelijke cyclische natuur
- Oer-Vrouwelijke tradities
- Het Web en de drie Dames
- Overgangsrituelen
- de Heilige Nachten en midwinterse tradities

Tijdens de lezing geef ik altijd meerdere praktische handvatten hoe men zelf met deze theorie of bevindingen aan de slag kan. Neem daarom een notitieblok mee naar de lezingen als je hierna verder met het onderwerp aan de slag wilt.


Ook verzorg ik workshops en trainingen die er meer op gericht zijn de kennis in praktijk te (leren) brengen. Dit is uiterst belangrijk omdat we een levende (vrouwelijke) traditie willen en geen louter theoretische. In de trainingen reik ik handvatten aan om bijvoorbeeld:

- Je vrouwelijke cyclus beter te leren kennen en hiermee te werken en te leven op een harmonieuze manier
- Workshop "Seizoenswiel" De wisseling der seizoenen te vieren en hiermee te werken binnen de Noordwest-Europese (vrouwelijke) tradities, en hoe ons leven af te stemmen op deze cycli
- Workshop "maak je eigen godinnen gebedssnoer" of "maak een eigen Maansnoer"
- Matronentraining, om jezelf te verbinden met het heilige leven-dood-leven en de Drie Dames (zie link)
- Workshop zang, waarin we door middel van het werken met klanken verbinding gaan leggen met onze kern en de natuur
- Workshop Magie van de Lage Landen:  workshop om onze band met het land waarop we leven te versterken in combinatie met sjamanistische rituelen
- De Kosmische Cyclus, werken hiermee in het kader van helingstechnieken, oplossingen voor vraagstukken, inzicht in jezelf en de wereld om je heen en om je spirituele leven meer diepgang te geven door je te verbinden met de universele cyclus
- Workshop Voorouders; we gaan in deze workshop werken met het contact met onze voorouders en met name onze voormoeders
- Workshop Rauhnächte (Ruwe Nachten): de bijzondere tijd tijdens de midwinterperiode die ons dichterbij onze vrouwelijke natuur brengt en we leren Vrouw Holle kennen in al haar facetten
- Workshop Baarmoederheling

Deze trainingen/workshops kunnen worden aangevraagd maar ook komen hier in de toekomst weer data voor online. Hou deze website daarom in de gaten.

Foto's door Hans Glaudemans
Workshop  "Magie van de Lage Landen" Eathwyse 2016
bottom of page